Samfälligheten

Styrelsen

 • Karin Byström, ordf, Björkbergsvägen 111, 793 60 Siljansnäs, 070-513 96 79
 • Sven-Erik Lundback, v ordf, Overgattu 8, 793 60 Siljansnäs, 070-746 55 98
 • Erik Lundback, kassör, Stubbängsvägen 39, 793 60 Siljansnäs, tel 0247-222 05,
  070-914 43 51
 • Per Jobs, vägansv, Lissollesgattu 6, 793 60 Siljansnäs, 070-313 02 35
 • Christer Kungs, Hagen Gudmundsgärdsvägen 10, 793 50 Leksand, 070-254 13 51
 • Oscar Bergström, 070-6002881
 • Peter Borelius, 070-3823099
 • Pipar Carina Martinsson, Lissgattu 4, 793 60 Siljansnäs, 070-237 28 40
 • Karin Skalk, Alvik Hedgärdsvägen 7, 793 97 Siljansnäs, 070-746 55 71

E-post till styrelsen kan skickas på adress: karin.bystrom@skogsstyrelsen.se

Revisorer

 • Mikael Roos
 • Tomas Eriksson
 • Mats Tägt, suppleant
 • Jan Skarner, suppleant

Valberedningen

 • Anders Tägt, sammankallande, 070-384 11 18
 • Mikael Stark
 • Eva Skarner

Festkommitté

 • Annica Sarén, sammankallande, 073-986 15 79
 • Åsa Wördén
 • Lena Tägt
 • Tull Anders Bergkvist
 • Anki Karlsson
 • Kicki Bergkvist
 • Eva Skarner
 • Peter Borelius

Badplatsgruppen

 • Sven-Erik Lundback, sammankallande, 070-746 55 98
 • Olle Stark
 • Tommy Hanses

Ladda hem: Kräver Adobe Acrobate Reader för att läsa. Klicka på knappen för att ladda hem: Hämta Adobe Reader

Stadgar  Stadgar