Båtklubben

Båtklubben bildades en vacker sommardag 1993 av fast- och fritidsboende i Olsnäs fäbodar. Vi såg fördelarna att organisera oss i en klubb och ansluta oss till Dalarnas Båtförbund och Siljans Båtförbund. Styrelse bildades och stadgar upprättades.

Antalet medlemmar är ca 60 st och vid två bryggor har vi platser för 25 stora och 20 mindre båtar. Vid den stora bryggan har vi också två gästplatser. Båthamnen ligger i säkert skydd från nordliga vindar från Stor-Siljan på södra sidan av en 150 meter lång pir. Piren avslutas med en ångbåtsbrygga, som också tillfälligt kan användas som gästplats.

Ångbåtsbryggan är utrustad med två bord med bänkar där man kan sitta och beundra solnedgången. Båtklubben har också byggt en sjösättningsramp, som får användas även av icke medlemmar till en avgift av 40 kronor för isättning och upptagning. Det finns också en parkeringsplats i direkt anslutning till Piren. I anslutning till parkeringsplatsen och piren finns en slogbod (gapskjul) och grill.

I samarbete med Sollerö Båtklubb har vi byggt om den fasta bryggan och kompletterat med två flytbryggor. Ett torrdass har satts upp och två fina grillplatser har gjorts iordning.Välkomna till Olsnäs och Saltholmen hälsar styrelsen för Olsnäs Båtklubb.

Årsmötesprotokoll
Protokoll Årsmöte OBK 2018
Protokoll Olsnäs båtklubb årsm -17 just[1860]
Protokoll årsmöte 2016
Protokoll Extra årsmöte 18 juli -15
Protokoll årsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2014
Protokoll årsmöte 2013
Protokoll årsmöte 2012
Protokoll årsmöte 2011
Protokoll årsmöte 2010
Protokoll årsmöte 2009
Protokoll årsmöte 2008

Ladda hem stadgarna för Olsnäs båtklubb